Klassieke marketing modellen in tijden van internet

Sinds de komst van het internet lijkt alles over online marketing en SEO te gaan en vergeten we soms de waarde van klassieke marketing modellen

Deze modellen zijn niet zozeer een tegenhanger van online marketing, dat zou nog eerder het geval zijn met offline marketing t.o.v. online marketing. 

De klassieke marketing modellen vormen eerder de basis voor je strategische keuzes, zowel voor je online als offline marketing.  

klassieke marketing modellen in een online wereld

Wat kun je met die klassieke marketing modellen? 

Veel van de klassieke marketingmodellen zijn analyses waarmee je specifieke aspecten van de organisatie of externe omgevingsfactoren in kaart brengt.  

Op basis van deze interne en externe analyses kun je op basis van je bevindingen, slimme keuzes maken t.a.v. de te voeren strategie.  

In dit artikel nemen we twee klassieke marketing modellen onder de loep die nauw met elkaar samenhangen; De SWOT analyse en de Confrontatie matrix 

SWOT Analyse 

De SWOT wordt ook wel een sterkte/ zwakte analyse genoemd. Het gaat bij deze analyse om het om het in kaart brengen van de sterke en zwakke punten van je bedrijf of organisatie (strengths en weaknesses) en de kansen en bedreigingen in de omgeving van de organisatie (opportunities en threats) 

Hieronder een aantal voorbeelden van vragen die je bij een SWOT analyse kunt stellen; 

Sterke punten 

1. Wat is ons concurrentievoordeel? 

2. Over welke middelen beschikken wij? 

3. Welke producten doen het goed?  

Zwakke punten 

1. Waar kunnen we ons verbeteren? 

2. Welke producten presteren ondermaats? 

3. Waar ontbreekt het ons aan middelen? 

Bedreigingen 

1. Welke nieuwe regelgeving bedreigt de bedrijfsvoering? 

2. Wat doen onze concurrenten goed? 

3. Welke consumententrends bedreigen de bedrijfsvoering?  

Kansen 

1. Welke technologie kunnen we gebruiken om de bedrijfsvoering te verbeteren? 

2. Kunnen we onze kernactiviteiten uitbreiden? 

3. Welke nieuwe marktsegmenten kunnen we verkennen? 

Voorbeeld: de SWOT analyse van Tesla 

Voor een bedrijf als Tesla zijn klassieke marketing modellen als een SWOT analyse erg belangrijk. Doordat ze met een relatief nieuw en innovatief product in een enorme groeimarkt die flink in ontwikkeling is, opereren is het essentieel dat ze zich goed bewust zijn van hun interne en externe omgeving. 

swot analyse van Tesla ter voorbeeld

Sterke punten van Tesla 

1. Een topwerkgever 

2. Toonaangevend autobedrijf 

3. De beste elektrische auto’s in hun klasse 

4. Tesla domineert de verkoop van elektrische auto’s  

5. Cross-sell en diversificatie 

Zwakke punten van Tesla 

1. Productieproblemen 

2. Niet kunnen voldoen aan de vraag kan de merkwaarde beïnvloeden 

3. Gebrek aan productie van grote hoeveelheden 

4. Tekort aan batterijen 

5. Elon Musk als enige vertegenwoordiger van Tesla 

Kansen voor Tesla 

1. Uitbreiding van de verkoop in onontgonnen markten 

2. Minder dure auto 

3. Technologie voor batterij productie in huis halen 

4. Introductie van pick-up truck 

5. Vertrouwen van de markt in Tesla 

Bedreigingen voor Tesla 

1. Product aansprakelijkheidsclaims 

2. Verregaande concurrentie 

3. Product defecten 

4. Vertrouwen op lange termijn 

6. Zelfrijdende auto’s zijn nog steeds een bron van zorg voor voetgangers 

7. Onderbreking van de bevoorrading door tekort aan materialen 

8. Hoog-risicofactor door gebruik van Lithium-ion 

9. Gebrek aan regelgeving voor zelf rijden 

10. Het grillige gedrag van Elon Musk beïnvloedt de reputatie van Tesla 

Conclusie 

In deze SWOT-analyse voor de onderneming hebben we de sterke punten, de zwakke punten, de kansen en de bedreigingen waarmee Tesla op de markt wordt geconfronteerd, belicht. Om zijn marktaandeel en financiële stabiliteit te vergroten, moet Tesla krachtdadige acties ondernemen. 

Toch bestaat er geen twijfel over dat de onderneming, ondanks de negatieve factoren, een ultiem symbool is van vooruitgang en innovatie. 

Confrontatiematrix 

In de confrontatiematrix plaats je de belangrijkste sterkten en zwakten tegenover de meest invloedrijke kansen en bedreigingen. 

De confrontatiematrix is een matrix die (visueel) laat zien hoe de organisatie en de markt samenkomen. Het laat organisaties zien welke kansen haalbaar zijn en welke bedreigingen in de weg zitten of aangepakt kunnen worden. Een must voor iedere ondernemer om dit in kaart te brengen. 

De volgende vier mogelijke strategieën kunnen uitkomst zijn van de confrontatie van de 4 elementen uit de SWOT analyse. 

  • Groeien (kansen versus sterktes) 
  • Verdedigen (bedreigingen versus sterktes) 
  • Verbeteren (kansen versus punten) 
  • Terugtrekken (bedreigingen versus zwakke punten) 

Conclusie 

Met een SWOT analyse en de daaropvolgende Confrontatie matrix kun je de de beste bedrijfsstrategie bepalen gezien je eigen kwaliteiten en externe factoren. 

Deze strategische keuzes zijn van dusdanig fundamenteel belang dat ze een enorme impact hebben op je offline en online marketing. 

Written by

Maarten Vermeulen Follow

Maarten is SEO specialist bij het Amsterdamse online marketing bureau Pingwin en eigenaar van het blog over marketing (marketing-en-management.nl) Hij schrijft regelmatig schrijft hij over alle interessante aspecten van online marketing: van SEO tot SEA en van reputatie tot social media management.

Echt verder groeien?

Word gratis lid van de community

Een online groep van mensen zoals jij, die willen groeien, sparren en samen oplossingen willen vinden voor wat je in de weg staat om online succes te halen…