Update omtrent eerste aanmeldingen en keuring 

De bekendmaking van onze ambitie om een keurmerk voor online marketing bureaus vorm te geven, maakte begin deze maand ontzettend veel los. Het is motiverend om te zien hoeveel professionals het initiatief toejuichen. Ook kunnen we melden dat zich al ruim vijfentwintig geïnteresseerde partijen hebben gemeld.  

Zoals we bij de bekendmaking al hebben aangekondigd, werken we er nu naartoe om die aanmeldingen te kunnen toetsen. Daarom deze korte update over waar we momenteel aan werken.  

Vormgeven van een externe commissie 

We vinden het – niet in de laatste plaats met het oog op de betrouwbaarheid – belangrijk dat het een keurmerk “van, voor en door de markt” wordt. We bouwen daarom aan een structuur waarin duidelijk is dat niet Onlinemarketing.nl, noch de negen eerste leden het voor het zeggen hebben. 

Om daarin de onafhankelijkheid te borgen, zijn we momenteel bezig om een externe commissie te vormen voor toezicht op de (kwaliteit van de) toetsing en opgestelde criteria. Deze commissie zal gaan bestaan uit mensen die zelf geen potentiële leden van het keurmerk zijn, maar wel betrokken zijn bij de kwaliteit van de branche.   

Toetsing en eerste toetredingen 

De opgestelde erecode is bedoeld als een belofte aan elkaar (d.w.z.: de aangesloten bureaus) en aan de klant. Een belofte dat in de werkwijze van de aangesloten bureaus (het resultaat voor) de klant centraal staat. En om het echt een keurmerk van en voor de markt te laten zijn, gaan we dit toetsen middels een systeem waarin dragers van het keurmerk gezamenlijk – op basis van peer review dus – de kwaliteit ervan bewaken.   

Zoals gezegd hebben zich reeds meer dan vijfentwintig geïnteresseerde partijen hebben gemeld. Zodra de eerdergenoemde kwaliteitscommissie is gevormd, en zich kan vinden in de opgestelde criteria en toetsing, zullen we starten met de beoordeling van deze aanmeldingen. Die partijen krijgen dan een verzoek om de hiervoor benodigde zaken aan te leveren, en worden bovendien persoonlijk van deze update op de hoogte gesteld.  

Zoals eerder gecommuniceerd focussen we hierbij in eerste instantie op bureaus met een minimale grootte van 10 fte. Wanneer deze toetsing naar wens verloopt, is de intentie om ervoor te zorgen dat ook bedrijven die (nog) niet voldoen aan de eis van 10 fte kunnen worden beoordeeld volgens eerlijke en passende criteria. 

Bij vragen, interesse of andere opmerkingen kun je ons bereiken op info@onlinemarketing.nl 

Written by

Ruben de Vries Follow

Als SEO-fanaat geïnteresseerd in alles omtrent online marketing. Eigenaar van OnlineMarketing.nl sinds 2015 en sinds 2012 bezig met het helpen van bedrijven met als grootste doel: 'Groei door online marketing!'

Echt verder groeien?

Word gratis lid van de community

Een online groep van mensen zoals jij, die willen groeien, sparren en samen oplossingen willen vinden voor wat je in de weg staat om online succes te halen…