Toetsingsverloop en -criteria (persbericht)

Persbericht van 11/11/2022

Het eind augustus gelanceerde Online Marketing Keurmerk is klaar om geïnteresseerde bureaus te gaan beoordelen voor lidmaatschap. Na de lancering is er hard gewerkt aan het opzetten van de toetsingscriteria. Inmiddels is er een systeem ingericht met toetsing door een (roulerende) commissie en een toetsingspakket aan de hand waarvan een bureau wordt beoordeeld. Dat betekent dat vanaf nu de eerste bureaus gefaseerd getoetst kunnen gaan worden.  

“De lancering van het keurmerk maakte heel wat los in de ‘online marketing wereld’, van veel positieve reacties, kritische feedback tot nu al meer dan 30 bureaus die zich hebben gemeld om lid te worden” – Tim Lommerse, Projectmanager – OnlineMarketing Keurmerk  

Eerste fase  

Bij de lancering werd bekend gemaakt dat in eerste instantie de focus ligt op bureaus die verschillende diensten aanbieden aan hun klanten. Daarom worden in eerste instantie alleen bureaus met een grootte van minimaal 10 FTE getoetst.   

Over deze selectie bestond wat onduidelijkheid. OnlineMarketing.nl benadrukt dat ze geenszins ontkent dat een freelancer of kleiner / gespecialiseerd bureau ook een erg hoge kwaliteit kan leveren. Sterker: binnen de doelstelling om een keurmerk voor en door de markt te zijn, is het essentieel om in de toekomst uit te breiden naar een versie van het hieronder gepresenteerde toetsingspakket waarmee ook freelancers en kleine (specialistische) bureaus kunnen worden aangesloten. 

Dit vraagt echter een andere beoordeling om die kwaliteit in beeld te brengen. Daarom is ervoor gekozen om dit gefaseerd op te bouwen.  

Toetsingsverloop 

Het keurmerk is opgesteld vanuit een erecode. Om te toetsen in hoeverre een aspirant lid aansluit bij de daarin geïdentificeerde kernwaarden – Resultaatgericht, Transparant, Eerlijk, Persoonlijk betrokken en Innovatief – wordt een toetsingspakket opgesteld dat een commissie vervolgens beoordeeld. 

Deze commissie bestaat uit ten minste twee (at random) geselecteerde commissieleden (waarvoor ieder aangesloten bureau toezegt één medewerker beschikbaar te stellen) en één medewerker van OnlineMarketing.nl om de onafhankelijkheid te borgen.  

De commissie komt tot een eerste oordeel. Wordt dit een afwijzing? Dan heeft het getoetste bureau het recht om een second opinion aan te vragen, waarbij een andere commissie het toetsingspakket opnieuw zal beoordelen. 

Een eenmaal aangesloten bureau zal jaarlijks moeten laten zien nog aan de getoetste criteria te voldoen. Bovendien bieden we aan klanten van onze leden de mogelijkheid een klacht in te dienen over een drager van het keurmerk, waarna OnlineMarketing.nl zal fungeren als intermediair en belangenbehartiger van de klant en in het ergste geval royering van het lid kan volgen.  

Het toetsingspakket  

Het aspirant lid wordt gevraagd om de nodige documentatie aan te leveren aan de hand waarvan de commissie tot een oordeel kan komen. Daarmee wordt een toetsingspakket samengesteld, bestaande uit: 

  • Een vragenlijst (ingevuld door het bureau zelf) 
  • Een survey onder klanten van het bureau  
  • Een case om inzicht te krijgen in de werkwijze 
  • Een door OnlineMarketing.nl uitgevoerde inventarisatie van de online aanwezigheid van het aspirant lid (o.a. het nalopen van reviews, deelname aan de bijdrage aan de markt, awards etc.) 

Een commissie die het Keurmerk controleert 

Uiteindelijk draait alles – de opgestelde eisen en de toetsing daarvan – om de kwaliteit en waarde van het keurmerk. OnlineMarketing.nl is zich er terdege van bewust dat het daarbij belangrijk is om ook kritisch naar zichzelf te blijven en doorlopend te monitoren of de doelen van het keurmerk nog afdoende vertegenwoordig worden.  

Daarom is er een externe commissie in het leven geroepen waarin marketeers en andere belanghebbenden kunnen meedenken over het verbeteren van het keurmerk. Aanmelden kan via keurmerk@onlinemarketing.nl.  

Written by

Ruben de Vries Follow

Als SEO-fanaat geïnteresseerd in alles omtrent online marketing. Eigenaar van OnlineMarketing.nl sinds 2015 en sinds 2012 bezig met het helpen van bedrijven met als grootste doel: 'Groei door online marketing!'

Echt verder groeien?

Word gratis lid van de community

Een online groep van mensen zoals jij, die willen groeien, sparren en samen oplossingen willen vinden voor wat je in de weg staat om online succes te halen…