Zo spelen bedrijven middels marketing slim in op wijzigende wet- en regelgeving 

Regelmatig wordt de Nederlandse wet- en regelgeving gewijzigd door de Eerste- en Tweede Kamer in Den Haag. Om een beeld te geven: jaarlijks worden maar liefst 200 tot 300 wetsvoorstellen ingediend. Lang niet altijd worden deze wetsvoorstellen ook daadwerkelijk doorgevoerd. Wanneer er sprake is van wijzigende wet- en regelgeving grijpen veel bedrijven hun kans, om hier middels (online) marketing slim op in te spelen. Veranderende regelgeving kan bedrijven nieuwe kansen bieden. Denk bijvoorbeeld aan het recente wetsvoorstel voor de invoering van een verplichte verzekering ZZP, waarmee zelfstandigen zichzelf beschermen tegen arbeidsongeschiktheid. Het voornaamste doel van deze wetswijziging is het creëren van zekerheid op de arbeidsmarkt. Het maakt een zelfstandige niet langer goedkoper dan een medewerker die in vaste dienst wordt aangenomen. 

Voor verzekeraars biedt deze voorgenomen wetswijziging de kans om hun verzekeringen voor zelfstandigen extra onder de aandacht te brengen. Als dergelijke verzekeringen op termijn daadwerkelijk verplicht worden, kan dit voor hen leiden tot een forse toename in de omzet. Online marketing is het ideale middel om in te spelen op die wijzigingen. 

Aantal zoekopdrachten groeit na voorgenomen wetswijziging 
Zodra de voorgenomen wijziging van wet- en regelgeving breder bekend wordt onder een specifieke doelgroep of de maatschappij als geheel, leidt dit tot een groei in het zoekvolume op gerelateerde zoekopdrachten. Om een voorbeeld te noemen: zoektermen als “verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp” of bijvoorbeeld “AOV verplicht vanaf wanneer” en “verplichte AOV 2024” werden plotseling veel vaker gebruikt in de periode, dat het onderwerp speelde in de Tweede Kamer. De verwachting is dat het onderwerp in het voorjaar van 2024 leidt tot een concreet wetsvoorstel. Op dat moment zal zich een nieuwe piek in het volume op dergelijke zoekopdrachten voordoen. 

Verbeter de vindbaarheid van relevante pagina’s 
Verzekeraars doen er verstandig aan om in te spelen op deze trend, door hun zoekmachine optimalisatie (SEO) bijvoorbeeld specifiek toe te spitsen op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) die zij aanbieden voor zelfstandigen. Zorg dat de pagina’s gerelateerd aan dit onderwerp gevonden worden op de zoekwoorden, die zelfstandig ondernemers het meest gebruiken om informatie in te winnen. 

Focus op informeren in plaats van verkopen 
Bij een onderwerp als bovenstaande zal een zelfstandig ondernemer initieel voornamelijk op zoek zijn naar relevante informatie. De zoekintentie is zodoende informatief, in plaats van commercieel. Het is voor bedrijven interessant om hierop in te spelen, door informatieve pagina’s te creëren op hun website. Zorg dat juist deze pagina’s goed gevonden worden, om de consument vanaf zo’n pagina door te leiden naar een verkooppagina. Het vormgeven van de customer journey over de website en het op de juiste wijze gebruiken van CTA’s is hierbij cruciaal. Je wilt voorkomen dat een bezoeker de website na het bekijken van de informatieve content al snel weer verlaat. 

Maak gebruik van infographics en korte video’s 
De spanningsboog van de gemiddelde gebruiker van een zoekmachine is steeds korter geworden. Een gebruiker zit niet langer te wachten op grote lappen tekst; het aanbieden van een korte video of bijvoorbeeld overzichtelijke infographic is steeds interessanter. Het biedt de gebruiker snel en gemakkelijk de informatie die hij of zij zoekt. 

Inzetten op zichtbaarheid op sociale media 
Niet alleen sluit het gebruik van deze snackable content goed aan op de korte spanningsboog van consumenten; dit type content is daarnaast ideaal om te delen op sociale media. Denk aan platforms als Instagram, Facebook, LinkedIn en X, afhankelijk van het onderwerp. Juist daar worden thema’s als bovenstaande veel besproken. Door je zichtbaarheid op sociale media te vergroten rond voorgenomen wijzigingen in wet- en regelgeving, kun je de interactie proberen aan te gaan met de gebruiker en potentiële consument. 

Echt verder groeien?

Word gratis lid van de community

Een online groep van mensen zoals jij, die willen groeien, sparren en samen oplossingen willen vinden voor wat je in de weg staat om online succes te halen…